رهاتل
برمبنای طرح كلان؛

شبكه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ چه راهبردهایی را دنبال می كند

شبكه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ چه راهبردهایی را دنبال می كند به گزارش رهاتل شبكه ملی اطلاعات باید تا افق ۱۴۰۴ بیشتر از ۶ راهبرد و ۳۷ هدف عملیاتی را مطابق با طرح كلان و معماری شبكه ملی اطلاعات كه اخیرا به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسیده است، محقق كند.


به گزارش رهاتل به نقل از مهر، بعد از گذشت حدود یک سال از عرضه طرح اولیه معماری کلان شبکه ملی اطلاعات و به دنبال ماه ها وقفه در تصویب این طرح در شورایعالی فضای مجازی، این شورا در جلسه شصت و ششم خود در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۹۹، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» را نهایی و تصویب کرد. این طرح اخیرا و بعد از آنکه به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است، توسط دبیر شورایعالی فضای مجازی ابلاغ گردید. در این مصوبه آمده است که «تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و پیشگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات و مستلزم فعالیت نظام مند و فراگیر در تربیت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی است.» به بیان دیگر از یک سو معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات بر مبنای نیازمندی های خدمات و محتوا طراحی می شود و عملکرد آن تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا خواهد داشت و از طرفی تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی در پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. ازاین رو طرح «کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» در جهت تحقق این اهداف، در ۵ ماده شامل «خط مشی های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات»، «اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴»، «معماری شبکه ملی اطلاعات»، «اجزای شبکه ملی اطلاعات» و «اقدامات کلان و نگاشت نهادی»، مصوب شده است.
در ماده در ارتباط با «اهداف راهبردی و عملیاتی» که تا افق ۱۴۰۴ ترسیم شده است، دستیابی به ۶ هدف بعنوان هدف راهبردی این شبکه و هم ۳۷ هدف عملیاتی مدنظر قرار گرفته است.
در اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات بر بهره گیری از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و زمینه سازی حکمرانی در فضای مجازی تاکید گردیده است.
اهداف راهبردی شبکه ملی اطلاعات چیست
- دستیابی به جامعه ای پیشرو و اخلاق مدار با بهره مندی عادلانه همه آحاد جامعه از فرصت های فضای مجازی و رشد محتوا و خدمات داخلی، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش سواد فضای مجازی منطبق بر ارزش های اسلامی- ایرانی؛
- ارتقاء جایگاه و کسب سهم مناسب از اقتصاد دیجیتال و شکوفایی کسب و کارهای دانش بنیان، خلاق و مولد با استفاده از ظرفیت های شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛
- فراهم سازی زمینه های حکمرانی صالحانه در فضای مجازی با تکیه بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع و مسئولانه، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و امنیت عمومی، شفافیت نظام اداری و مقابله با فساد و جرایم سایبری؛
- استقرار نظام جامع و فراگیر در سطح ملی، برای امن سازی، پایدارسازی و تداوم عرضه خدمات زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم؛
- ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های سایبری جهانی با ایجاد موازنه تأثیر و گسترش تعاملات دوجانبه و چند جانبه با دیگر کشورها در جهت اجماع سازی، گفتمان سازی، اقناع و شکل دهی به قواعد، مقررات و استانداردهای فضای مجازی با ابتکار عمل و رویکرد مواجهه فعال؛
- حضور جریان ساز و هدفمند در عرصه های ملی و فراملی فضای مجازی برای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی؛
شبکه ملی اطلاعات به چه اهداف عملیاتی می رسد
در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات اهداف عملیاتی در ۴ بخش دیده شده است که در بخش اول به صورت جامع به اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده و در بخش های دیگر، آن دسته از اهداف عملیاتی که باعث پیشرفت، ارتقاء و کاربردی تر شدن شبکه می شود، عرضه شده است.
برای اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ متصور شده است. در این سند متوسط سرعت دسترسی اینترنت ثابت باید از اینترنت سیار پیشی بگیرد و دسترسی به خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات خارجی، ۳ برابر شود.
- پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها یا متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه و پوشش ۱۰۰ درصد جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه
- مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات و تعرفه گذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و در دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل سه برابر نسبت به رقبای خارجی تا سال ۱۴۰۰
- مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی تا آخر سال ۱۴۰۰
- عرضه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی
- ایجاد امکان اتصال حداقل ۱۰ درصد کاربران با دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات
- هزینه سالانه دسترسی پهن باند خانگی به حداکثر دو درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی
- امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمانها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه
- تأمین کیفیت شبکه در اتصال بین دو نقطه داخلی شبکه های هسته و تجمیع با تاخیر کمتر از سی میلی ثانیه، اتلاف بسته داده کمتر از یک میلیونیوم و تاخیر متغیر کمتر از دو میلی ثانیه
- تأمین خدمات مستقل زمان شبکه برای همه زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور بدون وابستگی به سامانه های ناوبری جهانی نظیر Kips
- مدیریت کامل منابع ملی و بین المللی مورد استفاده در زیرساخت ارتباطی کشور
- پشتیبانی کامل زیرساخت های ارتباطی کشور از نسخه شش پروتکل اینترنت و کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی
- عرضه خدمات زیر شبکه های امن و مدیریت پذیر
- ایجاد حداقل سه قطب مرکز داده و در سه استان و ایجاد نقطه حضور بین الملل در منطقه ویژه ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت اصول دفاعی و امنیت
- شکل گیری حداقل سه فراهم کننده خدمات ابری داخلی با قابلیت تأمین نیازهای زیرساختی، ذخیره سازی، پردازشی و سکویی برای همه خدمات پایه داخلی و کسب سهم بازار ۸۰ درصدی از کل نیاز خدمات ابری کشور
- استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی (با اولویت پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو) با قابلیت تأمین نیازهای ملی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی تا سال ۱۴۰۰
- قرار گیری زبان فارسی بعنوان پیش فرض در ۸۰ درصد خدمات و تجهیزات هوشمند همراه
- استفاده از سیستم عامل داخلی برای تمامی مراکز نظامی و امنیتی و زیرساخت های حیاتی در نسخه های رومیزی، سرور و سیستم های کنترلی صنعتی
- تأمین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه
- کسب حداقل بیست درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی توسط تولید کنندگان داخلی
- مصون سازی، کاهش صدمه پذیری و افزایش پایداری و تاب آوری امنیتی و دفاعی شبکه ملی اطلاعات در مقابل تهدیدات بدون اتکا به خدمات خارجی
- ایجاد گذرگاه های ایمن داخلی
- تحقق کامل گذرگاه های ایمن مرزی
- رشد بومی سازی تجهیزات شبکه به میزان ۱۰ درصد سالیانه بر مبنای اولویت های تعیین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی
- بومی سازی سامانه های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات به میزان ۱۰۰ درصد
- اجرای کامل نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب شورایعالی فضای مجازی
- تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در قالب قوانین کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی
- اجرای الزامات صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه در سطح خدمات شبکه ملی اطلاعات در قالب طرح مصوب شورایعالی فضای مجازی و قوانین کشور
- ارتقا سالم سازی خدمات شبکه ملی اطلاعات به میزان ۲۰ درصد در سال
- ارتقا سطح آمادگی امنیتی و دفاعی شبکه ملی

اهداف عملیاتی خدمات کاربردی
در این سند ۸ هدف هم بعنوان اهداف عملیاتی خدماتی کاربردی این شبکه در نظر گرفته شده است.
- رسیدن به شاخص تمرکز مطلوب در سکوهای بومی خدمات
- استقرار کامل سکوهای عرضه خدمات الکترونیکی شامل دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل و نقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم
- دستیابی به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور
- افزایش سهم خرده فروشی الکترونیکی به میزان ده درصد از کل بازار خرده فروشی کشور
- رسیدن مجموع سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری جسورانه معادل دویست میلیون یورو در سال و سهم جمع سپاری در کشور معادل شصت میلیون یورو در سال
- ایجاد حداقل دو سکوی عرضه خدمت با سهم بیست درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی
- استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی
- نظام مند سازی فعالیت خدمات خارجی در شبکه ملی اطلاعات.

1399/08/16
18:57:57
5.0 / 5
1473
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
RahaTel
rahatel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رهاتل محفوظ است

رهاتل

مخابرات و ارتباطات