رهاتل

هنوز هم برای دوركاری دیر نیست

هنوز هم برای دوركاری دیر نیست رهاتل: بگفته مدیرعامل یك شركت در حوزه منابع انسانی، كسب وكارها و سازمان هایی كه در بحران كرونا به معنای واقعی دوركاری كردند، به شرایط قبلی برنمی گردند، برای اینكه لذت هزینه كمتر و كارآیی بالاتر را چشیدند و باتوجه به ادامه بحران كرونا، اگر شركت ها بخواهند در امتداد حفظ سلامت پرسنل خود گامی بردارند، كماكان می­توانند دوركاری با كیفیت بالا را تجربه كنند.


به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، کارکنان در دورکاری، می توانند وظایفی که به آنها محول شده را بدون حضور فیزیکی در محل کار و سازمان خود و با رعایت ضوابط انجام دهند. البته این امکان برای تمامی مشاغل وجود ندارد ولی در شرایطی که در تراکم جمعیت احتمال شیوع ویروس کرونا بیش تر است، همین که برای دوره ای کوتاه هم کارمندان بتوانند به صورت حداقلی در محل کار خود حاضر شده و تراکم جمعیت را کاهش دهند، می تواند در ممانعت از گسترش کرونا موثر باشد.
بنا بر این در طول این مدت در خیلی از شرکت های اینترنتی یا اپراتورها اعلام شده که وظایف کارمندان خودرا به صورت دورکاری به آنها محول کردند. هرچند شرکت های فناوری در راه تبدیل شدن پروسه کاری شان به یک پروسه دورکاری دستشان بازتر است و می توانند با بهره گیری از زیرساخت هایی که دارند و استفاده از ماهیت فناوری، آسان تر به این کار اقدام نمایند، اما شرکت ها و ادارات سنتی برای مقابله با این چالش کار سخت تری دارند. البته که در همین شرکت ها هم مشکلاتی برای فراهم کردن امکان دورکاری برای کارکنان وجود دارد، چونکه فرهنگ دورکاری چندان در کشور جا نیفتاده است.

بررسی ماهیت و خاصیت شغل برای دورکاری
در این راستا مهدیس پرپنچی -مدیرعامل یک شرکت در حوزه منابع انسانی- در گفت و گو با ایسنا، درباره دورکاری اظهار نمود: از منظر منابع انسانی زمانی که از دورکاری صحبت می نماییم، دو شاخص اصلی داریم، ماهیت شغل و خاصیت های شاغل. جهت بررسی امکان دورکاری ابتدا باید بررسی کرد که آیا خود شغل به لحاظ ماهیتی امکان دورکاری را دارد؟ و اگر به لحاظ ماهیتی امکان دورکاری دارد، روحیه شاغل با دورکاری سازگار است یا خیر.
وی افزود: گاهی اوقات زمانی که فرد در محیط شغلی حاضر می شود، به سبب خاصیت های شخصی، کارایی اش بالا می رود و ممکنست همان فرد اگر هر روز دورکار باشد، نتواند به همان اندازه کارایی داشته باشد، مثال واضحش این است که افراد با حضور در محیط های کاری و در تعامل با همکاران خود انرژی بیشتری برای کار کردن داشته باشند که عموما خاصیت افراد برون گراست.
این کارشناس در حوزه منابع انسانی با اعلان اینکه با رعایت این دو عامل، دورکاری بسیار عالی عمل می کند، اضافه کرد: سازمان ها اگر بتوانند اول مشاغلی را انتخاب کنند که خود شغل امکان دورکاری را داشته باشد و بعد افرادی را تخصیص دهند که فرد هم خاصیت شخصیتی اش برای دورکاری سازگار است، اساسا راندمان بالاتری خواهند داشت. بدین ترتیب تنها افرادی به صورت حضوری در کار حاضر می شوند که یا شغلشان یا خاصیت های شخصیتی ­شان و یا هردو با دورکاری سازگار نیست.
پرپنچی افزود: در یک سازمان نمی توانیم حکم قطعی بدهیم که دورکاری خوب است یا بد. و قرار هم نیست این کار را بکنیم. بهترین کار این است که مشاغل قابل دورکاری را شناسایی نماییم. در این طبقه بندی افرادی که هم شغلشان قابلیت دورکاری دارد و هم خودشان تمایل دارند که در یک محیط آرام و آسان تر مانند منزل کار کنند، از دورکاری لذت می برند و کارایی هم بالا می رود.

نباید افراد دورکار را به حال خود رها کنیم
این کارشناس در حوزه منابع انسانی با اعلان اینکه نباید افراد دورکار را به حال خود رها نماییم، اظهار نمود: اگر ما فرد دورکار را هرچقدر هم که کارش را دوست داشته باشد و بتواند به صورت دورکاری کارش را انجام دهد، رها نماییم و فرآیندی برایش تعریف نکنیم، گزارش نگیریم و فرآیندها تحت کنترل و نظارت مدیر نباشد، فرد پس از یک مدت انگیزه اش را از دست می دهد.
وی با اعلان اینکه بحران کرونا فرصتی بود که سازمان ها می­توانستند برای امکان دورکاری استفاده کنند، اضافه کرد: در سطح ملی دورکاری می تواند در بسیاری از عوامل موثر باشد. باید در فرصتی که بحران کرونا ایجاد کرده، فرآیندهای این مساله تدوین و دستورالعمل اجرایی آن تهیه شود و با شناسایی مشاغلی که امکان دورکاری را دارد و افرادی که می توانیم به این مشاغل تخصیص دهیم، موضوع را مدیریت نماییم.

دورکاری بدون زیرساخت آی تی امکان پذیر نیست
این کارشناس درباب نقش آی تی در دورکاری بیان کرد: در شرایط امروزی، دورکاری عملا بدون زیرساخت آی تی امکان پذیر نیست و ساده ترین شکلش استفاده از شبکه های اجتماعی است، زمانی که سیستم های سازمانی قابل استفاده نباشد، از شبکه های اجتماعی بعنوان زیرساخت استفاده می نمایند. البته ما در این عرصه خوب عمل کردیم. زمانی که حضور مردم در اجتماع، مدرسه و محیط کار متوقف گردید، خیلی سریع زیرساخت های وب پایه سازمان ها در اختیار قرار گرفت و در حوزه های دانشگاهی lms ها راه افتادند.
پرپنچی با اعلان اینکه ما زیرساخت های خوبی داشتیم و در طول این مدت هم زیرساخت ها بهتر تقویت شد و یاد گرفتیم از سیستم های جدیدتر استفاده نمائیم، اظهار داشت: اما با توجه به این سیستم ها، ما چه استفاده ای کردیم؟ ما نیاز به مدیریت متمرکز داریم که بتواند ماهیت شغل و خاصیت های افراد را تشخیص دهد و با بررسی نقاط کنترلی و نقاط گزارش گری، برایش فرآیندسازی کند. اما بنظر می رسد در طول این مدت، فرصت خوبی از دست رفته است.

اهمیت مدیریت متمرکز در دورکاری
وی افزود: ما نمی توانیم از فرد انتظار داشته باشیم که در زمان دورکاری کارایی بالا داشته باشد، اگر عملکردش را پایش نکنیم و بازخورد ندهیم. ممکنست شغل فرد به صورتی تعریف شده که قسمتی از کار را می تواند به شکل دورکار انجام دهد و برای بخش دیگر آن نیاز به حضور در محل کار دارد. اینجاست که مدیریت متمرکز مهم می باشد، مغز متفکری که فرآیندهای اجرایی را تهیه و اجرای آنرا پایش کند.
این کارشناس در حوزه منابع انسانی با اعلان اینکه اگر کاری را برای مدتی با کیفیت پایین تر انجام دهید، طبیعی است که بخواهید همه چیز به روال عادی و کیفیت خوب برگردد، اضافه کرد: ما سه ماه فرصت داشتیم که برای افراد عادت ایجاد نماییم. عادت با تکرار رفتار شکل می گیرد و اگر یک رفتار درست تعریف شده باشد، تبدیل به عادت می شود. اگر احساس می نماییم افراد همین حالا هم دورکار نیستند، بلکه قسمتی از یک وظیفه را ازراه دور انجام می دادند، به این علت است که این پروسه به درستی تعریف و انجام نشده و همه منتظرند که همه چیز سرجایش برگردد.
پرپنچی اضافه کرد: ما در طول این مدت چاره ای جز دورکاری نداشتیم و در این شرایط اگر این کار با کیفیت مناسب انجام می شد، اساسا تبدیل به عادت خوشایندی می شد که دیگر به حالت قبل برنمی­گشت. اگر در ایران کسب وکارها به شرایط قبلی خود برمی گردند، به این علت است که پروسه دورکاری به درستی انجام نشده و دورکاری با آن مفهوم که مد نظر است، اتفاق نیفتاده. وقتی ما به کاری که به شکل ناقص و با کیفیت پایین انجام می شد، دورکاری می گفتیم، طبیعی است که بخواهیم به کیفیت اول برگردیم.
وی اشاره کرد: کسانی که فرآیندسازی و به معنای واقعی دورکاری کردند، به شرایط قبلی برنمی گردند، برای اینکه لذت هزینه کمتر و کارآیی بالاتر را چشیدند. هرچند ما از این فرصت استفاده نکردیم، اما هنوز هم دیر نشده و اگر شرکت ها بخواهند در امتداد حفظ سلامت پرسنل خود گامی بردارند، با توجه به این که بحران کرونا هم هنوز تمام نشده، کماکان می­توانند فرآیندسازی را انجام دهند و دورکاری با کیفیت بالا را تجربه کنند.1399/03/14
14:57:19
5.0 / 5
3309
تگهای خبر: آی تی , اپراتور , اینترنت , دانش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
RahaTel
rahatel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رهاتل محفوظ است

رهاتل

مخابرات و ارتباطات