رهاتل

شبكه ملی اطلاعات، در تضاد با اینترنت نیست

شبكه ملی اطلاعات، در تضاد با اینترنت نیست رهاتل: معاون راهبری فنی مركز ملی فضای مجازی بر عدم تضاد راه اندازی شبكه ملی اطلاعات با اتصال به اینترنت جهانی در كشور تاكید نمود.


به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا چندی قبل به تحقق ۸۰ درصدی شبكه ملی اطلاعات تاكید داشت. با قطع چندروزه اینترنت، این شبكه در بوته آزمایش قرار گرفت. با این حال، در عین حال كه مسئولان وزارت ارتباطات از عملكرد شبكه ملی دفاع كردند، مركز ملی فضای مجازی اعتقاد دارد صدمه ای كه به كسب وكارها وارد شده، ناشی از ضعفی است كه در شبكه ملی وجود داشته؛ ازاین رو حتی اگر زیرساخت های شبكه ملی فراهم شده باشد، اینكه خدمات پایه كه كاربردی ترین آنها شامل پیام رسان ها و موتورهای جست وجو می شود، فراهم نبوده، مانع از چشیدن شیرینی ثمرات شبكه ملی اطلاعات شده است.
از طرفی امیر ناظمی - رئیس سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات-، اخیرا عنوان كرده است كه از سه لایه شبكه ملی اطلاعات شامل زیرساخت، خدمات و محتوا، تنها بخش زیرساخت از ابتدا برعهده وزارت ارتباطات بوده و لایه خدمات اخیرا و به علت اینكه متولیان این بخش نتوانستند به وظایف خود عمل كنند، با دستور مركز ملی فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است.
این در شرایطی است كه به گفته رئیس مركز ملی فضای مجازی خدمات كاربردی شبكه ملی اطلاعات شامل خدمات ابری، موتور جست وجو، پیام رسان و ایمیل از ابتدا در سند مصوب سال ۹۵ شورایعالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و این وزارتخانه باید مسئولیت این مورد را بپذیرد.
شبكه ملی اطلاعات؛ زیرساخت ارتباطی فضای مجازی
در این راستا و به نقل از مركز ملی فضای مجازی، عباس آسوشه - معاون راهبری فنی مركز ملی فضای مجازی- در نشست علمی شبكه ملی اطلاعات و اینترنت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: قبل از مصوبه سال ۱۳۹۲ شورایعالی فضای مجازی كشور، شبكه ملی اطلاعات بعنوان كل فضای مجازی مطرح بود و بنابراین خدماتی همچون دولت الكترونیك، سلامت الكترونیك و تجارت الكترونیك در كنار خدمات ارتباطی و اطلاعاتی جزوی از آن اعلام گردید.
آسوشه اعلام نمود: بر طبق مصوبه سال ۱۳۹۲ جلسه پانزدهم شورایعالی فضای مجازی كشور تعریف متفاوتی برای اجرایی شدن آن ارائه شد تا قابلیت پیاده سازی پیدا كند كه بر طبق این تعریف؛ شبكه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی كشور خواهد بود.
وی با بیان این كه بر طبق این تعریف، شبكه ملی اطلاعات مترادف با فضای مجازی كشور نیست، خاطرنشان كرد: شبكه ملی اطلاعات بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی كشور است ازاین رو خدماتی همچون دولت الكترونیك و تجارت الكتورنیك جزو شبكه ملی اطلاعات محسوب نمی شوند بلكه بر بستر آن ارائه خواهند شد.
اینترنت یك سرویس در شبكه ملی اطلاعات است
آسوشه با بیان این كه راه اندازی شبكه ملی اطلاعات تضادی با اینترنت نداشته بلكه اینترنت یك سرویس در این شبكه است، اظهار داشت: در تعریف و الزامات آن كه در سال ۱۳۹۲ مصوب شده، به صراحت به این مورد پرداخته شده است كه با راه اندازی شبكه ملی اطلاعات، اینترنت كشور قطع نخواهد شد و صرفا بر این مساله تاكید دارد كه اگر كاربران نیاز به اطلاعاتی در داخل كشور دارند باید برای دسترسی، ترافیك در داخل كشور حفظ شود. در واقع پیش تر شما برای دست یابی به سایت های داخل كشور به علت مهندسی نامناسب ترافیك با وارد شدن به اینترنت مجبور به خروج ترافیك داخلی بودید.
معاون راهبری فنی مركز ملی فضای مجازی اظهار نمود: اگر به دنبال حذف اینترنت در شبكه ملی اطلاعات بودیم، تاكید بر این نداشتیم كه اطلاعاتی كه درون كشور میزبانی شده است باید قابل دسترسی توسط پروتكل اینترنت باشد و تحت آن توسعه یابد.
تاكید تمامی كشورهای توسعه یافته به راه اندازی شبكه اطلاعات داخلی
وی با بیان این كه اجرای شبكه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده و خدمات روی آن همچون دولت الكترونیك، سلامت الكترونیك، آموزش الكترونیك و تجارت الكترونیك متولی خودرا دارد، اظهار داشت: شبكه ملی اطلاعات برآمده از یك تفكر و زاده نگاه اعضای شورایعالی فضای مجازی در كشور نیست بلكه در دنیا خیلی از كشورها نسبت به آن اقدام نمودند كه البته خوشبختانه ما در طرح این مساله بسیار جلوتر از خیلی از كشورهای پیشرفته همچون فرانسه و آلمان هستیم.
آسوشه با اشاره به شبكه ملی اطلاعات كشورهای كره جنوبی، انگلیس، آلمان، چین، روسیه و فرانسه اظهار داشت: كره جنوبی خیلی قبل تر شبكه ملی اطلاعات خودرا با مشخصه حفظ ترافیك داخلی در درون كشور و ارتباط آن به اینترنت راه اندازی كرده و بر طبق اعلام این كشور بیشتر از ۸۰ درصد ترافیك آنها داخلی است. همین طور در مدل مفهومی شبكه ملی اطلاعات كشور انگلیس آمده كه شبكه دولت نباید به هیچ شبكه ای متصل باشد و صرفا به شبكه پرتال عمومی این كشور برای ارائه سرویس به مردم اتصال دارد و برای شبكه خود سطح بندی بوجود آورده است و این در شرایطی است كه انگلیس مجری اصلی سیاست های آمریكا در منطقه است.
وی ادامه داد: بر طبق سخنرانی نخست وزیر فرانسه در كنفرانس IGF (۲۰۱۸) دو مدل اینترنت در دنیا وجود دارد كه یكی آمریكایی است و در آن گمنامی و عدم شفافیت ملموس است و یك اینترنت چینی كه بسیار محدود است. ازاین رو اروپا باید برای ایجاد یك اینترنت مابینی( آمریكایی و چینی ) فكر كند. این در شرایطی است كه حتی دولت ترامپ نیز اعلام نمود كه باید شبكه دولت در كشور برای حفاظت از داده های آمریكایی ها ایجاد شود.
شفافیت و مسئولیت پذیری، امنیت و حكمرانی چند ذی نفعی از خاصیت های شبكه
آسوشه با اشاره به مزایای شبكه ملی اطلاعات برای كاربران در كشور اضافه كرد: شفافیت در تمامی لایه ها، مسئولیت پذیری كاربران و ارائه دهندگان سرویس، كیفیت مناسب، تاب آوری و امنیت و سالم سازی از مزایای راه اندازی شبكه ملی اطلاعات در كشور است.
وی با بیان این كه مردم جدا از حاكمیت و مسیر تصمیم گیری نیستند، اظهار داشت: پیش تر در دنیا حكمرانی به دولت ها اختصاص داشت اما امروز حكمرانی باید بین تمام نقش آفرینان فضای مجازی تقسیم شود و شركت هایی كه خدمت ارائه می كنند، كاربران و دولت هر كدام بخشی از حكمرانی هستند و حكمرانی باید در تمام كاربران و جوامع مدنی جریان یابد.
معاون راهبری فنی مركز ملی فضای مجازی تصریح كرد: طرح مسائلی همچون فیشینگ و كلاهبرداری های اینترنتی در كشور به علت نبود شفافیت در این فضاست كه در تبیین الزامات شبكه ملی اطلاعات برای حل این مهم به صراحت خواسته شده است.
آسوشه با اشاره به خدمات ارتباطی بر بستر شبكه ملی اطلاعات اظهار داشت: خدماتی همچون خدمات ارتباطی (ثابت و سیار، خدمات خاص برای تجارت) خدمات پایه كاربردی و پركاربرد (موتور جست وجو، پیام رسان ها، مراكز نگهداری داده، سیستم عامل، ویروس یاب) روی این شبكه پیشبینی شده است كه هنوز سرویسی كه بتواند نیازهای مردم را به خوبی و با كیفیت مناسب تامین كند در كشور وجود ندارد. البته در حوزه ویروس یاب خوشبختانه هم تراز نمونه های جهانی حركت كردیم و امیدواریم سایر خدمات پایه كاربردی كشور هم در این سطح بتوانند فعالیت كنند.
شبكه ملی اطلاعات مولد اشتغال و ثروت است
وی با بیان این كه اقتصاد و استقلال شبكه ملی اطلاعات از مهمترین مباحث در سند تبیین الزامات این شبكه است، اضافه كرد: شبكه ملی اطلاعات مولد اشتغال و ثروت است و اقتصاد دیجیتال می تواند GDP كشور را متحول كند كه متاسفانه تا به امروز به این وجه از شبكه پرداخته نشده است.
معاون راهبری فنی مركز ملی فضای مجازی تصریح كرد: فضای مجازی می تواند استارت آپ ها و كسب وكار های كوچك كشور را حمایت كرده و سطح اشتغال در جوانان را با هزینه بسیار پایین رشد دهد و در واقع بدون طراحی مناسب برای این فضا نمی توان به این رشد اشتغال در كشور دست یافت كه برهمین اساس در زمان اختلالات شبكه اینترنت، كسب وكارهای كوچك در كشور با ضرر و زیان مواجه گشتند.
آسوشه اظهار داشت: دولت با پیگیری های لازم و تصویب سندهای بالادستی در جلسات شورایعالی فضای مجازی و پیگیری های اجرایی مانع ایجاد بحران جدی در زمان اختلالات اینترنت در كشور شد تا كمترین مشكلات را زمان قعطی داشته باشیم كه البته این اقدامات می توانست بهتر، كامل تر و مفیدتر باشد.
منبع:

1398/10/07
10:06:55
5.0 / 5
4769
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
RahaTel
rahatel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رهاتل محفوظ است

رهاتل

مخابرات و ارتباطات