رهاتل

انرژی اتمی درباره ضرر امواج موبایل چه می گوید؟

انرژی اتمی درباره ضرر امواج موبایل چه می گوید؟ رهاتل: وضعیت امواج آنتن های BTS تلفن همراه در ایران با افزایش مشتركین تلفن همراه نگرانی هایی را در بین مردم تولید می كند؛ در این راستا سازمان انرژی اتمی ایران بر اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه نظارت دارد و حفظ سلامت مردم، كاركنان و نسل های آینده در برابر خطرات انواع پرتوها را برعهده دارد.


به گزارش رهاتل به نقل از ایسنا، با عنایت به افزایش چشمگیر تعداد مشتركین تلفن همراه در سال های اخیر، تعداد ایستگاه های آنتن تلفن همراه (BTS) در مناطق مسكونی به صورت اجتناب ناپذیر و الزامی افزایش یافته است. این موضوع، با عنایت به تشعشعات آنتن های BTS سبب نگرانی هایی بین مردم شده كه در بعضی موارد هم مشكلاتی برای تاسیسات BTS به دنبال داشته است.

بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه كشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸، سازمان انرژی اتمی ایران نظارت بر اجرای این قانون به منظور حفظ سلامت مردم، كاركنان و نسل های آینده در برابر خطرات انواع پرتوها را به عهده دارد و این وظیفه به مركز نظام ایمنی هسته ای كشور (امور حفاظت در برابر اشعه) بعنوان واحد قانونی محول شده است.

كدام پرتوها توسط آنتن های BTS منتشر می شود؟

در حال حاضر در كشور از GSM یا (Global System for Mobile Communication) استفاده می گردد. در این سیستم انجام ارتباطات رادیویی بین گوشیهای تلفن همراه و آنتن های BTS با استفاده از پرتوهای الكترومغناطیسی در فركانس های ۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز (میلیون هرتز) صورت می گیرد.

عموما وقتی كه از پرتوها سخن به میان می آید، پرتوهایی نظیر ایكس و گاما به ذهن می آید. گرچه ماهیت پرتورهای ایكس و گاما با ماهیت پرتوهای رادیویی و مایكروویو كه در ارتباطات رادیویی مورد استفاده قرار می گیرند، مشابه است ولی به دلیل تفاوت بسیار زیاد در فركانس، تاثیرات این پرتوها بر انسان مشابه نیست.

پرتوهای رادیویی و مایكروویو برای انسان چه خطراتی دارد؟

گرچه پرتوهای ایكس و گاما مولكول ها و اتم ها را یونیزه می كنند و بنابراین با تولید واكنش های شیمیایی در بافت بدن انسان، بر آنها اثر می گذارند و بعنوان پرتوهایی كه می توانند ریسك مبتلا شدن به سرطان را بالا برند، شناخته شده اند، ولی پرتورهای رادیویی و مایكروویو در هیچ شرایطی قادر به یون سازی در بدن انسان نیستند، ازاین رو نباید اثرات پرتوهای یون ساز را برای پرتوهای رادیویی و مایكروویو هم در نظر گرفت. البته نقش این پرتوها در افزایش خطر سرطان توسط مجامع معتبر جهانی، نظیر سازمان جهانی بهداشت تایید نشده است.

برخورد پرتوهای رادیویی به ماده سبب می گردد مولكول های ماده نوسان كنند و در نتیجه گرم شوند. بنابراین این پرتوها می توانند بر بدن انسان تاثیر بگذارند. این پرتوها در شدت زیاد می توانند سبب صدمه دیدن چشم ها، سوختن پوست، احساس گرما در بدن و... شوند.

راهكار پیشگیری چیست؟

در دنیا برای پیشگیری از صدمه دیدن مردم در اثر پرتوهای رادیویی و مایكروویو، میزان پرتوگیری مردم محدود می گردد. در جهان امروز كه استفاده از فناوری های مبتنی بر پرتوهای رادیویی و مایكروویو نظیر رادیو، تلویزیون، كامپیوتر، فرهای مایكروویو و تلفن همراه نقشی بسیار مهم و مفید در زندگی افراد دارد، هیچگاه نمی توان شدت این پرتوها را در محیط زندگی افراد به صفر رساند، بلكه باید سطح آنها را تا حدی كاهش داد كه برای افراد خطرناك محسوب نشوند و این امر با تدوین استانداردها و رعایت آنها محقق می گردد.

در ایران، مقادیر شدت پرتوهای رادیویی و مایكروویو در مناطق مسكونی و اماكن عمومی باید از حدودی كه در استاندارد ملی ایران با عنوان "پرتوهای غیر یونساز – حدود پرتوگیری" آمده است، كمتر باشد. استاندارد فوق توسط امور حفاظت در برابر اشعه كشور تدوین شده، در سال ۱۳۸۵ در سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسیده است.

مبنای تدوین این استاندارد نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در جهان بوده است و حدودی كه در آن برای پرتوهای رادیویی تعیین شده، هم اكنون مشابه با استاندارد اغلب كشورها نظیر استرالیا، ژاپن و كشورهای اروپایی است. این استاندارد به پیشنهاد واحد قانونی برپایه آخرین یافته ها به روز می گردد.

كلیه اپراتورهای تلفن همراه، برپایه توافقاتی كه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران به عمل آمده است، باید با دریافت پروانه اشتغال به كار با پرتوهای رادیویی و مایكروویو از امور حفاظت در برابر اشعه كشور، به نصب و بهره برداری از تجهیزات تلفن همراه بپردازند. هر اپراتور برای دریافت پروانه اشتغال فوق، متعهد می گردد كه ضوابط مدون این امور و هم استاندارد ملی ایران را در ارتباط با پرتوگیری مردم رعایت كند.

اپراتورها برای محقق شدن این موضوع، با استفاده از تجهیزات بسیار پیشرفته به اندازه گیری پرتوهای انتشار یافته از آنتن های BTS، مقایسه ی نتایج با مقادیر استاندارد و عرضه گزارش در موارد لزوم به واحد قانونی، می پردازند. واحد قانونی هم جداگانه و با تجهیزاتی كه در اختیار دارد، نظارت قانونی را اعمال می كند تا اطمینان حاصل شود كه با نصب این گونه تجهیزات سلامت مردم تهدید نمی گردد.

نتایج اندازه گیری ها چه بوده است؟

اندازه گیری پرتوهای انتشار یافته توسط آنتن های BTS در ایران با نصب نخستین آنتن ها و حدودا در سال ۱۳۸۰ آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. برپایه نتایج به دست آمده تاكنون، در هیچ موردی شدت پرتو رادیویی ناشی از آنتن های BTS اندازه گیری شده نه فقط از حد پرتوگیری مردم برپایه استاندارد ملی بیشتر نبوده است، بلكه در اغلب موارد از یك صدم این حد كمتر بوده است.

آنتن های BTS باید به گونه ای در سطح شهرها و روستاها و مناطق مختلف نصب شوند كه پرتوهای هر یك از آنها منطقه وسیعی را تحت پوشش قرار دهد، بنابراین این آنتن ها عموما روی پشت بام ها و یا روی دكل های بلند و در ارتفاعات بالا نصب می شوند. امواج این آنتن ها در فواصل كم از آنتن به سطح منازل مسكونی نمی رسد.

با فاصله گرفتن از آنتن به دلیل پخش شدن موج در فضا، شدت پرتو به سرعت كاسته می شود، به گونه ای كه خانه ها و مردم در میدان های بسیار ضعیف قرار می گیرند. با برخورد امواج رادیویی به یك ساختمان، بخشی از انرژی وارد ساختمان می گردد تا امكان استفاده از تلفن همراه در ساختمان ها فراهم گردد و درصد دیگری از موج از روی سطح ساختمان بازتابیده می گردد و مسیر خویش را در فضای باز ادامه می دهد.

در شكل زیر مشخص شده است كه در یك ایستگاه پایه آنتن ها كه در بالای دكل نصب می شوند، تابش های رادیویی را به محیط ارسال می كنند. دو نوع آنتن روی هر دكل قرار دارد؛ یك نوع آنتن مربوط به ارسال و دریافت تابش در فركانس های GSM است. این آنتن ها با گوشیهای تلفن همراه ارتباط برقرار می كنند تا امكان تماس گرفتن با هم توسط گوشی فراهم گردد.

آنتن دیگر آنتن های بشقابی است كه فقط برای ارتباط دو ایستگاه پایه (لینك مایكروویو) روی دكل نصب می گردد. هیچ مانعی نباید در مسیر تابش این آنتن های بشقابی باشد، زیرا موانع سبب قطع ارتباط می شوند. بنابراین باید توجه نماییم كه دكل ها تشعشع خاصی ندارند بلكه آنتن های واقع در بالای دكل تابش را انجام می دهند.پرتوهای آنتن های BTS برای ساكنین خانه خطرناك است؟

به علت نصب آنتن در ارتفاع بالا، موج های منتشرشده از آنتن نصب شده روی پشت بام به خانه ای كه آنتن روی آن نصب شده است و خانه های مجاور نمی رسد. در فواصل بیشتر كه موج به سطح بام خانه ها می رسد هم به دلیل فاصله گرفتن از آنتن و پخش شدن موج در فضای وسیع تر، شدت پرتو بسیار كاسته می شود و از حد استاندارد بسیار كمتر است، بنابراین نصب آنتن های BTS روی پشت بام ها و دكل های بلند الزاما با رعایت استانداردهای مربوطه صورت می گیرد و خطری برای ساكنین محل محسوب نمی گردد.

برای اطمینان دادن به مردم و مراجع قانونی ذی ربط، واحد قانونی نتایج تعدادی از اندازه گیری های انجام شده از پرتوهای ناشی از نصب آنتن های BTS در نقاط مختلف شهرهای مختلف كشور را در معرض دید عموم قرار می دهد. در فركانس های GSM مورد استفاده در ایران، حد چگالی توان ۴.۴ وات بر مترمربع است و تمامی نتایج اندازه گیری با این حد مقایسه شده است و در هر محل اندازه گیری مشخص شده است كه شدت پرتو چه كسری از حد است.

این اندازه گیری ها توسط واحد قانونی ادامه دارد و در اقصی نقاط كشور صورت خواهد گرفت. اندازه گیری هایی كه توسط واحد قانونی انجام می شود، بدون هماهنگی قبلی با اپراتورهای تلفن همراه و در شرایط متنوع موجود در كشور انجام می گردد تا تمامی شرایط ممكن در نظر گرفته شود.

در نهایت، شرایط نصب و بهره برداری آنتن های BTS در ایران به گونه ای است كه در شرایط فعلی بر اساس اطلاعات تایید شده توسط مجامع علمی جهانی، مردم می توانند بدون نگرانی از این فناوری سودمند در برقراری ارتباطات بهره مند باشند. سازمان انرژی اتمی ایران (مركز نظام ایمنی هسته ای – امور حفاظت در برابر اشعه) هم به صورت مستمر، باید به عملكرد اپراتورهای تلفن همراه نظارت داشته باشد تا اطمینان حاصل شود كه همواره شدت میدان های الكترومغناطیسی ناشی از نصب آنتن های فوق، در محل های كار و زندگی مردم با استانداردهای مربوطه مطابقت دارد.
1396/11/21
14:11:21
5.0 / 5
4829
تگهای خبر: اپراتور , تلفن , تلفن همراه , وب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۴
RahaTel
rahatel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رهاتل محفوظ است

رهاتل

مخابرات و ارتباطات